Bedrijfscalculaties

Lesmateriaal (theorie en opgaven)

enkelvoudige interest

——————————————————————————————————

Hoofdstuk Effecten: aandelen & obligaties

Onderstaande link bevat de theorie die je moet beheersen:

effecten